Willa w Gliczarowie

Angielski w tatrach

Szkolenie ma charakter wyjazdowy. Obejmuje 35 godzin lekcyjnych po 45 minut. Zajęcia odbywają się z native speakerami. Atrakcją są zajęcia w terenie oraz integracyjna wycieczka w góry. Dzięki intensywnej pracy uczestnicy rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne języka angielskiego oraz umiejętności interpersonalne. Szkolenie skierowane jest do właścicieli i pracowników firm - małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych, które chcą podnieść swoją znajomość języka angielskiego i zarazem poczuć klimat gór i Podhala.

Kurs ma na celu podniesienie umiejętności językowych w zakresie obsługi klienta, negocjacji, przedstawiania oferty, rekrutacji pracowników oraz prowadzenie korespondencji w języku angielskim z kontrahentami. Dodatkowo zajęcia skupiają się na słownictwie branżowym i biznesowym oraz kładą nacisk na swobodną konwersację w czasie nieformalnych spotkań.

Szkolenie podzielone jest na bloki, które odpowiadają poszczególnym zagadnieniom biznesowym. Realizowane jest w oparciu z doświadczenia zdobyte w czasie pracy w firmach polskich i zagranicznych. Wśród zagadnień poruszanych w trakcie zajęć znajdują się następujące tematy: Contracts, Deals and Tenders; Companies and Entrepreneurs; Diplomatic Visits; Fairs and Exhibitions; Economic and Political Relations. Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym zdobyte przez uczestników umiejętności i wiedzę.

Zajęcia prowadzone są przez pięć dni w modułach po 60 m z przerwami. Szczególny nacisk kładziony jest na prowadzenie dialogu z uczestnikami, co pozwala na lepsze przyswojenie wiedzy oraz zyskanie płynności i swobody posługiwania się językiem angielskim.